Вложения:
ФайлОписаниеРазмер файла:
Скачать этот файл (М2 Тематичний план 2мс англ.docx)ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)»на 2017-2018 навчальний рік ІІ курс, медичний факультет № 2, спеціальність 222 «Медицина» (для студентів, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.12010101 лікувальна справа та «сестринська справа»)17 Кб
Скачать этот файл (М2 темплан 2 курс англ профспрям.doc)ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» на 2017-2018 навчальний рік ІІ курс, медичний факультет № 2, спеціальність 222 «Медицина»35 Кб
Скачать этот файл (Перелік питань до підсумкового модульного контролю стомат проф.doc)Перелік питань до підсумкового модульного контролю стомат проф.doc 24 Кб
Скачать этот файл (Перелік питань до підсумкового модульного контролю.doc)Перелік питань до підсумкового модульного контролю.doc 26 Кб
Скачать этот файл (тем.план мед ММФ.docx)Thematic plan of practical classes "Foreign language for professional orientatifor students of the first year of the international medical faculty Specialty: 222 "Medicine" for the 2017-2018 academic year22 Кб

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан медичного факультету №2

____________ к.м.н., доц. Сидоренко П.І.

«_____» _______________ 2018 р.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з дисципліни «Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІ курсу, спеціальність 221 «Стоматологія» 

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Догляд за зубами. Прислівники часу і місця.

4

2.

Дієта і здоров’я зубів. Модальні дієслова can, have to, should

4

3.

Халітоз, його запобігання. Умовні речення нульового типу.

Умовні речення першого типу.

6

4.

Галузі стоматології. Реставраційна стоматологія. Група тривалих часів. Активний стан.

6

5.

Пломби. Група тривалих часів. Пасивний стан.

6

6.

Коронки. Група тривалих часів. Активний і пасивний стани

6

7

Зубні протези. Написання лексико-граматичного тесту.

8

8

 

Типи стоматологічних захворювань. Група перфектних часів. Активний стан.

6

9

Карієс. Група перфектних часів. Пасивний стани.

4

10

Хвороби пульпи. Група перфектних часів. Активний і пасивний стани.

4

11

Хвороба періодонта. Умовні речення другого типу.

4

12

Чутливість зубів. Умовні речення третього типу.

4

13

Лікування каналів. Написання лексико-граматичного тесту.

4

14

Видалення зубів. Структура речення. Види запитань.

6

15

Стоматологічна анестезія. Сурядні сполучники.

4

 

Всього

80

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан медичного факультету №2

____________ к.м.н., доц. Сидоренко П.І.

«_____» _______________ 2018 р.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з дисципліни «Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІІ курсу, спеціальність 221 «Стоматологія» 

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

№ з/п

Назва теми

Кількість

годин

 

1.

Оснащення стоматологічного кабінету. Підрядні сполучники.

6

 

2.

Стоматологічна рентгенологія. Співвідносні сполучники.

6

 

3.

Сучасна стоматологія. Написання лексико-граматичного тесту.

6

 

4.

Типи кандидозу та його лікування. Об’єктний дієприкметниковий зворот.

6

 

5.

Рак ротової порожнини. Суб’єктний дієприкметниковий зворот.

6

 

6.

Пухлини ротової порожнини. Група доконано-тривалих часів. Активний стан.

6

 

7.

Лікування раку. Група доконано-тривалих часів. Активний і пасивний стани.

6

 

8.

Анальгетики у стоматології. Написання лексико-граматичного тесту.

8

 

Всього

50

  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни «Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІ курсу, спеціальність 221 «Стоматологія» 

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

 1. Догляд за зубами.
 2. Дієта і здоров’я зубів.
 3. Халітоз, його запобігання.
 4. Галузі стоматології. Реставраційна стоматологія.
 5. Пломби.
 6. Коронки.
 7. Зубні протези.
 8. Типи стоматологічних захворювань.
 9. Карієс.
 10. Хвороби пульпи.
 11. Хвороба періодонта.
 12. Чутливість зубів.
 13. Лікування каналів.
 14. Видалення зубів.
 15. Стоматологічна анестезія.

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни «Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІI курсу, спеціальність 221 «Стоматологія» 

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

1.      Оснащення стоматологічного кабінету.

2.      Стоматологічна рентгенологія.

3.      Сучасна стоматологія.

4.      Типи кандидозу та його лікування.

5.      Рак ротової порожнини.

6.      Пухлини ротової порожнини.

7.      Лікування раку.

8.      Гінгівіт.

9.      Стоматит.

10.  Глосит.

11.  Седативні та снодійні препарати.

12.  Анальгетики у стоматології.