Вложения:
ФайлОписаниеРазмер файла:
Скачать этот файл (М2 Тематичний план 1 курс англ..docx)ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» на 2017-2018 навчальний рік І курс, медичний факультет № 2, спеціальність 22217 Кб
Скачать этот файл (питання ПМК англ. І курс.docx)питання ПМК англ. І курс.docx 14 Кб

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан медичного факультету №2

____________ к.м.н., доц. Сидоренко П.І.

«_____» _______________ 2018 р.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)»

 на 2018-2019 навчальний рік

І курс, медичний факультет № 2, спеціальність 222 «Медицина»

 

 

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Тема 1. Я – студент ВМНЗ. Граматичний матеріал: Іменник. Множина іменників. Присвійний відмінок.

4

2.

Тема 2. ВМНЗ, в якому я навчаюся. Граматичний матеріал: Множина іменників латинського та грецького походження. Словотворчі елементи греко-латинського походження

2

3.

Тема 3. Вища медична освіта в країнах, мова яких вивчається. Граматичний матеріал: Артикль.

2

4.

Тема 4. Історія медицини. Граматичний матеріал: Займенники.

4

5.

Тема 5. Медичні спеціальності. Граматичний матеріал: Числівники. Прості і десяткові дроби.

4

6.

Тема 6. Будова тіла людини. Граматичний матеріал: Прикметники. Аналітичні і синтетичні способи утворення ступенів порівняння.

4

7

Тема 7. Історія хвороби. Граматичний матеріал: Прислівники. Прислівники часу і місця. Ступені порівняння прислівників.

4

8

 

Тема 8. Медичне обстеження. Граматичний матеріал: Дієслово. Допоміжні дієслова.

4

9

Тема 9.Перша допомога. Граматичний матеріал: Модальні дієслова та їх еквіваленти.

2

10

Тема 10. Лікарня. Граматичний матеріал:Теперішній неозначений час.

Систематизація вивченого лексико-граматичного матеріалу

6

11

Тема 11. Аптека. Ліки. Граматичний матеріал:Минулий неозначений час.

4

12

Тема 12. Альтернативна медицина. Граматичний матеріал:Майбутній неозначений час. Майбутній неозначений час у минулому

4

13

Тема 13. Вітаміни. Лікарські рослини. Граматичний матеріал: Теперішній тривалий час.

4

14

Тема 14. Раціональне харчування. Граматичний матеріал: Минулий/майбутній неозначений час.

4

15

Тема 15. Клітина. Граматичний матеріал:Теперішній перфект ний час.

4

16

Тема 16. Травми опорно-рухового апарату і мяких тканин. Граматичний матеріал: Минулий/майбутній перфектні часи

2

17

Тема 17. Тканини. Граматичний матеріал: Група перфектно-тривалих часів.

4

18

Тема 18. Кістки. Граматичний матеріал: Пасивний стан.

4

19

Тема 19. Мязи. Граматичний матеріал: Дійсний і наказовий способи дієслова

4

20

Тема 20. Опіки. Граматичний матеріал: Узгодження часів

2

21

Тема 21. Кров. Групи крові. Переливання крові. Граматичний матеріал: Сполучники

4

22

Підсумковий контроль

4,0

 

Разом

80

 

Перелік питань до підсумкового контролю

Лексичний матеріал

1. Я – студент ВМНЗ.

2. Вищий медичний заклад освіти, в якому я навчаюсь.

3. Історія медицини.

4. Медичні спеціальності.

5. Будова тіла людини.

6. Історія хвороби.

7. Медичне обстеження.

8. Лікарня.

9. Аптека.

10. Ліки

11. Вітаміни.

12. Раціональне харчування.

13. Клітина.

14. Тканини.

15. Кістки.

16. М’язи.

17. Кров. Групи крові. Переливання крові.

 

Граматичний матеріал

1. Артикль.

2. Іменник. Множина іменників латинського і грецького походження.

3. Словотворчі елементи греко-латинського походження.

4. Прикметники. Аналітичні і синтетичні способи утворення ступенів порівняння .

5. Прислівники. Прислівники часу і місця. Ступені порівняння прислівників.

6. Займенники.

7. Числівники. Прості і десяткові дроби.

8. Дієслово. Допоміжні дієслова.

9. Модальні дієслова та їх еквіваленти.

10. Група неозначених часів. Активний і пасивний стани.

11. Група тривалих часів. Активний і пасивний стани.

12. Група перфектних часів. Активний і пасивний стани.

13. Група доконано-тривалих часів. Активний і пасивний стани.

14. Дійсний і наказовий способи дієслова.

15. Сполучники.

16. Узгодження часів.