Вложения:
ФайлОписаниеРазмер файла:
Скачать этот файл (skan.pdf)Скан PDF Скан PDF 121 Кб
Скачать этот файл (Скан_20211102 (1).pdf)Скан PDF Скан PDF 121 Кб

Азатьян Вікторія Іванівна

 1. Azatian, V., Zavitrenko, D., Zavitrenko, A., Baraniuk, I., & Krasnoshchok, I. Determination of Professional Awareness of a Future Specialist at the Professional Training Stage.

 2. Азатьян В. І. Форми і принципи організації самостійної роботи студентів медичних вищих навчальних закладів.

 3. Азатьян В. І. Методологічні підходи в процесі розвитку професійного самовдосконалення майбутніх лікарів.

 4. Азатьян В. І. Проблемні методи навчання в процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням майбутніми медичними фахівцями.

 5. Азатьян В. І. «Круглий стіл» як один із активних методів навчання в процесі викладання іноземної мови для студентів-медиків.

 

Завітренко Артем Миколайович

 

Azatian, V., Zavitrenko, D., Zavitrenko, A., Baraniuk, I., & Krasnoshchok, I. Determination of Professional Awareness of a Future Specialist at the Professional Training Stage. 

 

Дєдова Оксана Іванівна

1. Краснощок В.В., Ріжняк О.Л., Кармазіна К.Б., Лахно Т.В., Дєдова О.І.

Основні семантичні моделі термінотворчих метефор в сучасній англійській мові.

2. Пишногуб М.В., Дєдова О.І. Значення англійської мови і медичної термінології англійською в медицині.

3. Ріжняк О.Л., Краснощок В.В., Дєдова О.І. Proffesional terminology in the comperative-genetic aspect. Dynamics of the development of world science.

4. Ріжняк О.Л., Мазуренко О.О., Дєдова О.І., Костенко Н.Р. Использование инновационных методов обучения и преподавания дисциплин лингвистического цикла.

5. Пишногуб М.В., Габорець О.А., Дєдова О.І. Technology of successful distance learning at the university.

 

Дудіна Оксана Валеріївна

 1. Дудіна О. В. Передумови розвитку магістерської підготовки з технічного перекладу в Україні.

 2. Дудіна О. В. Самостійна робота у професійній підготовці магістрів з технічного перекладу в США. Неперервна професійна освіта: теорія і практика.

 3. Дудіна О. В. Концептуальні засади забезпечення якості та ефективності професійної підготовки магістрів з технічного перекладу в США та Україні.

 4. Дудіна О. В. Розвиток науково-дослідницьких здібностей майбутніх перекладачів з технічного перекладу в США. Наукові записки.

 5. Стрельченко О. В. Особливості професійної підготовки магістрів технічного перекладу в університетах США та України.

 6. Стрельченко О. В Порівняльне дослідження змісту підготовки магістрів з технічного перекладу в університетах США та України.

 7. Dudina О. V. Linguistic features of speech acts of praise and criticism in English pedagogical discourse (based on genre “Lesson”).

 8. Dudina O. V. Speech acts of verbalization of teacher’s organizing communicative strategy at English lesson in pedagogical discourse.

 9. Dudina O. V. An actual speech repertoire of the explanatory communicative strategy of teacher’s pedagogical discourse at english classes.

 10. Dudina O. V., Strelchenko L. V. Speech acts of criticism as means of objectifying evaluative communicative strategy of English pedagogical discourse.

 11. Dudina O. V., Strelchenko L. V. Modern peculiarities in training masters in technical translation in US universities.

 12. Dudina O. V., Strelchenko L. V. Content and principles of teaching foreign languages to master in humanities in Ukrainian universities.

 13. Dudina O. V., Strelchenko L. V. Conceptual bases of training masters in technical translation in Ukrainian universities based on US experience.

 14. Дудіна О. Інтегрована єдність навчальних цілей та змісту освіти в підготовці магістрів технічного перекладу в університетах США.

 15. Стрельченко О. В. Модернізація підготовки магістрів технічного перекладу у США та Україні на початку ХХІ століття.

 

Золотницька Анна Валеріївна

 

 1. Золотницька А.В. Основні тенденції фонетичної асиміляції українських і російських запозичень в англійській мові.

 2. Золотницька А.В. Гендерні особливості вираження емоційного стану здивування в англійській мові.

 3. Zolotnytska A. Peculiarities of Phonetic Assimilation of Ukrainian and Russian Borrowings in the English Language.

 

Ігнатьєв Віталій Аркадійович

 1. Volodymyr BEKH1, Alla YAROSHENKO2, Tetiana ZHYZHKO3, Vatiliy IGNATYEV, Roman DOBONOV. Postmodern picture of reality of scientific knowledge: evolution by epistemological diversity.

 2. Ігнатьєв В.А. Релігійні симулякри – небезпека синкретичного мислення.

 3. Ігнатьєв В.А. Естезис апофазису некласичної філософської парадигми.

 4. Ігнатьєв В.А. Некласична філософська антропологія.

 5. Ігнатьєв В.А. Некласичний дискурс філософської парадигми .

 6. Ігнатьєв В. А. Екзистенційна зустріч некласичної філософії та ортодоксального православ’я.

 7. Ігнатьєв В.А. Естетичне споглядання – фундамент філософської онтології.

 8. Ігнатьєв В.А. Некласична філософська антропологія /В.А.Ігнатьєв.

 9. Ігнатьєв В. А. Антропологічний топос сучасної гуманітаристики.

 10. Ігнатьєв В. А. Некласична філософія як цілісний дискурс.

 11. Ігнатьєв В. А. Проблема формування відносини між теологією і філософією.

 12. Ігнатьєв В. А. Ерозія релігійної культури

 13. Ігнатьєв В.А. Методологія естезису.

 14. Ігнатьєв В.А. Значення таїнства євхаристії для здоров’я людини.

 

Максимова Ольга Павлівна

 1. Myroslava Fabian, Olessia Stoiko, Olga Makymova, Natalia Shalyhina, Diana Kochmar. Use of social networks as a technology of foreign language learning.

 2. Myroslava Fabian, Olessia Stoiko, Olga Makymova, Natalia Shalyhina, Diana Kochmar. Use of social networks as a technology of foreign language learning.

 3. Максимова О.П. Інноваційні методи навчання професійної іноземної мови у немовних ВНЗ.

 4. Апалат Г.П., Максимова О.П. Комунікативні стратегії та тактики у навчанні діалогічного мовлення.

 5. Апалат Г.П., Максимова О.П. Ефективність використання відеоматеріалів на уроці англійської мови в старшій школі.

 6. Апалат Г.П., Максимова О.П.Теоретичні та методичні засади формування дисциплінованості студентів для підвищення ефективності фахової підготовки.

 7. Апалат Г.П., Максимова О.П. Визначення мотиваційних особливостей навчання студентів у ЗВО.

 

Печериця Тетяна Вікторівна

 1. Печериця Т. В. Становлення та розвиток музейної справи на Єлисаветградщині (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.)

 2. Печериця Т. В. «В. Чорновіл – духовний лідер нації».

 3. Печериця Т. В. «В. О. Нікітін – визначний подвижник України кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.»

 4. Печериця Т. В. «М. Завадський – видатний педагог-реформатор й громадський діяч України кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.»

 5. Печериця Т. В. «Участь жінок Наддніпрянщини у національно-визвольних змаганнях українського народу (1917 – 1921 рр.)»

 6. Печериця Т. В. «Володимир Шульгін – життя віддане в ім’я України».

 7. Печериця Т. В. «Голгофа генерала А.  Самсонова».

 8. Печериця Т. В. «Проблема гуманізації та гуманітаризації вищої спеціальної освіти України на сучасному етапі».

 9. Печериця Т. В. «В. Чорновіл – людина и політик».

 10. Печериця Т. В. Християнство та його вплив на становлення й розвиток соціального служіння в Україні: історія, практика, стан і перспективи.

 

 

Пишногуб Мирослава Володимирівна

 1. Тєсцова О.О., Пишногуб М.В. Вплив ідей реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки.

 2. Пишногуб М.В., Габорець О.А. Використання інформаційних технологій при вивченні української мови як іноземної у вищих навчальних закладах.

 3. Габорець О.А., Пишногуб М.В. Інформаційні технології як засіб самовдосконалення при вивченні іноземної мови.

 4. Пишногуб М.В. Нові технології в освітньому просторі як засіб підвищення мотивації при вивченні мови у вищих навчальних закладах.

 5. Пишногуб М.В., Габорець О.А. Використання програми управління Moodle при вивченні англійської мови.

 6. Габорець О.А., Пишногуб М.В. Технології мультимедія як інструмент самовдосконалення при вивченні іноземної мови у ВНЗ.

 7. Пишногуб М.В., Габорець О.А.Робота з відеоматеріалами при вивченні іноземної мови.

 

Сустрєтов Анатолій Станіславович

 1. Сустрєтов А.С. Грошовий обіг Російської імперії дореформеного періоду: історіографія ХІХ- початку ХХст.

 2. Сустрєтов А.С. Паперові грошові знаки Російської імперії на Українських землях в дореформений період: історіографія ХІХ- початок ХХ ст.

 3. Сустрєтов А.С. Інформаційний потенціал історіографічних джерел з проблем реформ грошового обігу М. Сперанського.

 4. Сустрєтов А.С. Монети в грошовому обігу на українських землях у дореформений період (кінець ХVIII – середина XIX ст.) : історіографія.

 5. Сустрєтов А.С. Дослідження діяльності феодосійського монетного двору в нумізматичній історіографії імперського часу.

 1. Sustretov A.S. Currency in Naddnipryansk*a Ukraine in the imperial ime (18- early 20 ctnt.): current Ukreinian historigraphu.

 1. Сустрєтов А.С. Грошова реформа Є.Ф. Канкріна (Історіографія середини ХІХ — ХХІ ст.).

 2. Сустрєтов А.С. Історіографія питання функціонування «Дзвінкої монети» в кінці ХVIIІ- I. пол. XIX ст. в Наддніпрянщині.

 3. Сустрєтов А.С. Фальшиві грошові знаки у Наддніпрянській Україні в

дореформений період: історіографія.

 1. Сустрєтов А.С. Аналіз наукового доробку з історії грошового обігу на території України у складі Російської імперії дореформеного періоду у монографічних працях та дисертаціях.

 

Шульга Наталія Володимирівна

 1. Н.В. Шульга. Структурно-функціональна модель формування правової культури майбутніх магістрів медицини.

 2. Пухальська Г.А., Афтенюк Ю.В., Шульга Н.В. Риторика як складова підготовки спеціалістів у галузі юриспруденції.

 3. Shulha Nataliia. The essence and specifics of legal culture formation in university education of future doctors.

 4. Шульга Н.В. Компоненти правової культури майбутніх фахівців медичної галузі.

 5. Shulha N. Components of legal culture in education of future doctors.

 6. Shulha N. Використання кейс-методу в правовій підготовці майбутніх медичних фахівців.