Вложения:
ФайлОписаниеРазмер файла:
Скачать этот файл (ТЕМ план. М2 та ММФ.doc)Тематичний план Лекційних занять «Історія України та української культури»для студентів І курсу медичного факультету № 2 спеціальність 222 «Медицина» на осінній семестр 2017-2018 навчального року при цикловій системі навчання (магістри)143 Кб

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан медичного факультету №2

____________ к.м.н., доц. Сидоренко П. І.

«_____» _______________ 2018 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекційних занять

з дисципліни «Історії України та української культури»

для студентів І курсу медичного факультету № 2,

спеціальність 222 «Медицина»

на осінній семестр 2018 – 2019 навчального року

(магістри)

 

Тема

Кількість годин

1

Т.1. Первісна доба і перші цивілізації на території України.

2

2

Т.2. Історичні шляхи формування української культури. Культура найдавнішого населення на території України.

 

2

3

Т.3 Княжа доба. Феодальна роздробленість.

Галицько-Волинське князівство.

 

2

4

Т.4 Культура Київської Русі.

2

5

Т.5 Українські землі в складі Польського королівства і Великого князівства Литовського. Виникнення та формування українського козацтва.

 

2

6

Т.6 Українська культура другої половини XIІІ – першої половини XVII століття.

 

2

7

Т.7 Українські землі в період козацько-гетьманської держави. Українська національна революція (1648 — 1676 рр.).

2

8

Т.8 Українська культура другої половини XVIIXVIIІ столітті.

2

9

Т.9 Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Українське національно-культурне Відродження (XIX – початок XX ст.).

2

10

Т.10 Україна на початку ХХ ст. Процеси відтворення Української державності (1917 – 1920 рр.).

 

2

11

Т.11 Україна в умовах комуністичного тоталітаризму. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).

 

2

12

Т.12 Культура України першої половини XX століття.

2

13

Т.13 Україна у післявоєнний період (друга половина 40-х – 1989 р.).

2

14

Т.14 Культура України другої половини XX століття.

2

15

Т.15 Національно-державне та культурне відродження України (1990 – 2017 рр.). Євроантлантична інтеграція України.

2

 

Всього

30

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

лекционных занятий

с дисциплины «История Украины и украинской культуры»

для студентов І курса международого факультета

специальность 222 «Медицина»

на осенний семестр 2018-2019 учебного года

(магистры)

Тема

К-во часов

1

Т.1. Первобытная эпоха и первые цивилизации на территории Украины.

2

2

Т.2. Исторические пути формирования украинской культуры. Культура древнейшего населения на територии Украины.

 

2

3

Т.3 Княжий период. Феодальная раздробленность. Галицко-Волынское княжество.

 

2

4

Т.4 Культура Киевской Руси.

2

5

Т.5 Украинские земли в составе Польского королевства и Великого княжества Литовского. Возникновение и формирование украинского казачества.

 

 

2

6

Т.6 Украинская культура второй половины XIІІ – первой половины XVII века.

 

2

7

Т.7 Украинские земли в период казацко-гетманского государства. Украинская национальная революция (1648 – 1676 гг.)

2

8

Т.8 Украинськая культура второй половины XVII – XVIII веке.

2

9

Т.9 Украина под властью Российской и Австро-Венгерской империй. Украинское национально-культурное Возрождение (XIX – начало XX вв.).

 

2

10

Т.10 Украина в начале ХХ в. Процессы воспроизводства Украинской государственности (1917 – 1920 гг.).

 

2

11

Т.11 Украина в условиях коммунистического тоталитаризма. Украина в годы Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.).

 

2

12

Т.12 Культура Украины первой половины XX века.

2

13

Т.13 Украина в послевоенный период (вторая половина 40-х – 1989 г.).

2

14

Т.14 Культура Украины второй половины XX века.

2

15

Т.15 Национально-государственное и культурное возрождение Украины (1990 – 2017 гг.). Евроантлантическая интеграция Украины.

2

 

Вместе

30