Вложения:
ФайлОписаниеРазмер файла:
Скачать этот файл (Latin_final module control.docx)Latin_final module control.docx 21 Кб
Скачать этот файл (thematic plans for English-speaking students.docx)Thematic Plan for Practical Classesof the academic course “Latin Language and Medical Terminology” for students of Medicine24 Кб
Скачать этот файл (ТЕМ_план_лат_І_курс.doc)Тематичний план практичних занять «Латинська мова та медична термінологія»для студентів І курсу медичного факультету на осінній семестр 2017-2018 навчального року47 Кб
Скачать этот файл (ТЕМ_план_лат_ІІ_курс.doc)«Латинська мова та медична термінологія» для студентів ІІ курсумедичного факультету спеціальності 222 «Медицина» (які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.12010101 «лікувальна справа» та 5.12010102 «сестринська справа») на осінній семестр 2017-201872 Кб

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан медичного факультету №2

____________ доц. Сидоренко П.І.

«_____» _______________ 2018 р.

 

Тематичний план практичних занять

з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»

для студентів І курсу медичного факультету

на осінній семестр 2018-2019 навчального року

 

з/п

теми

НАЗВА ТЕМИ

 

К-ть

годин

1.

Фонетика. Алфавіт. Класифікація голосних і приголосних. Дифтонги. Диграфи. Буквосполучення.

2

2.

Фонетика.  Довгота і короткість. Наголос. Грецький алфавіт. Класифікація голосних і приголосних. Дифтонги. Наголос

2

3.

Поняття «науковий термін». Морфологічна і синтаксична структура дво- і кількаслівного анатомічного терміна з різними типами означень. Система латинського іменника. Словникова форма. Граматичні категорії. Неузгоджене означення.

2

4.

Іменники І відміни. Іменники І грецької відміни. Лексика. Вирази. Найбільш вживані прийменники з Acc. i Abl.

2

5.

Іменники ІІ відміни чоловічого і середнього роду. Лексика: сталі вирази, суфікси. Іменники ІІ грецької відміни в анатомо-гістологічній термінології.

2

6.

Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Родові закінчення, визначення основи. Системне вивчення прикметників 1 групи. Узгоджене означення. Прикметники в грецькій мові (azygos).

2

7.

Іменники ІІІ відміни. Знаходження основи, типи, парадигми всіх родів типи відмінювання. Приголосний тип. Чоловічий рід. Винятки. Лексика. Сталі вирази.

2

8.

Мішаний тип.  Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Винятки щодо роду. Лексика. Сталі вирази.

2

9.

Голосний тип. Іменники  середнього роду. Винятки. Лексика. Сталі вирази

2

10.

Особливості відмінювання іменників грецького походження на “sis”, а також латинських слів типу febris і інші. Іменники ІІІ-ої грецької відміни. Особливості відмінювання деяких слів середнього роду на  - ma etc. Лексика. Сталі вирази.

3

11.

Прикметники ІІ групи. Лексика. Сталі вирази. Узгодження з іменниками І, ІІ, ІІІ відміни. Використання прикметників грецького походження в анатомічній термінології. Словотвір. Лексика. Сталі вирази.

3

12.

Система латинського дієслова. Граматичні категорії. Словникова форма. Словотвір. Система грецького дієслова. Терміноелементи, що походять від основ дієслів грецького походження. Лексика. Сталі вирази.

3

13.

Дієприкметники теперішнього часу активного стану. Лексика. Вживання в анатомічній термінології. Дієприкметники минулого часу пасивної форми. Лексика. Суфікси. Сталі вирази.

3

14.

Вивчення іменників IVV відміни. Винятки. Лексика. Сталі вирази. Утворення іменників четвертої відміни від основи супіна. Змістовий  контроль модуля. Лексика.

2

15.

Ступені порівняння прикметників в медичній термінології. Система латинського прислівника. Ступені порівняння прислівників. Використання  грецьких префіксів у анатомічній термінології. Лексика. Сталі вирази.

2


 

16.

Система латинського займенника. Загальна характеристика числівників. Кількісні та порядкові числівники. Використання займенників і прийменників та числівників у ролі префіксів.

2

17.

Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на хімічний склад препарату; анатомічного, фізіологічного і фармакологічного характеру.

1

18.

Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на терапевтичний ефект (анальгетики, антипіретики, спазмолітики, серцево-судинні, ферментні препарати).

1

19.

Загальна характеристика ботанічної номенклатури. Суфікси і фармацевтичні частотні відрізки, що вказують на алкалоїди і глікозиди. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на вітаміни; гормональні засоби; седативні засоби.

2

20.

Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів та сполук: назви кислот, солей, оксидів, основ, складних ефірів, номенклатура органічної хімії тощо.

2

21.

Дієслово в рецептурі. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану. Умовний спосіб в рецептурі в рецептурі.  Дієслово fio, fieri. Сталі рецептурні вирази з дієсловами. Рецепт. Структура рецепта. Граматична структура рецептурної фрази. Оформлення латинської частини рецепта. Моделі  рецептурних приписів: розгорнуті і скорочені приписи рецептів. 

1

22.

Латинська номенклатура лікарських форм. Додаткові написи в рецептах. Деякі відомості про займенники, що вживаються в рецептах. Скорочення в рецептах та читання скорочень. Виписування рецептів на тверді лікарські форми.

1

23.

Виписування рецептів на м'які лікарські форми.

2

24.

Виписування рецептів на рідкі лікарські форми. Узагальнення матеріалу самостійної роботи.

2

25.

Поняття «клінічний термін». Однослівні та багатослівні терміни. Структура термінів-композитів латинською та українською мовою.

2

26.

Словотвір. Латинські прийменники в ролі префіксів. Латинські числівники в ролі префіксів.

2

27.

Словотвір. Грецькі префікси. Грецькі числівники в ролі префіксів. Словотворення за допомогою суфіксів

2

28.

Аналіз термінів-композитів за заданими морфемами. Кінцеві терміноелементи. Частотні грецькі форманти у клінічній термінології.

2

29.

Аналіз термінів-композитів за заданими морфемами у терапії та діагностиці. Кінцеві терміноелементи.

2

30.

Аналіз термінів-композитів за заданими морфемами.

2

31.

Утворення термінів назв патологічних станів діагностики, характеристик обстеження хворого латинською та українською мовами.

3

32.

Переклад латинською мовою  діагнозів основних галузей медицини.

3

Підсумковий контроль

4

Всього

70

Тематичний план практичних занять

з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»

для студентів ІІ курсу медичного факультету спеціальності 222 «Медицина»

(які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»                           за спеціальністю 5.12010101 «лікувальна справа» та 5.12010102 «сестринська справа»)

 на  осінній семестр 2018-2019 навчального року

 

з/п

теми

НАЗВА ТЕМИ

 

К-ть

годин

1.

Фонетика. Алфавіт. Класифікація голосних і приголосних. Дифтонги. Диграфи. Буквосполучення.

2

2.

Фонетика.  Довгота і короткість. Наголос. Грецький алфавіт. Класифікація голосних і приголосних. Дифтонги. Наголос

2

3.

Поняття «науковий термін». Морфологічна і синтаксична структура дво- і кількаслівного анатомічного терміна з різними типами означень. Система латинського іменника. Словникова форма. Граматичні категорії. Неузгоджене означення.

2

4.

Іменники І відміни. Іменники І грецької відміни. Лексика. Вирази. Найбільш вживані прийменники з Acc. i Abl.

2

5.

Іменники ІІ відміни чоловічого і середнього роду. Лексика: сталі вирази, суфікси. Іменники ІІ грецької відміни в анатомо-гістологічній термінології.

2

6.

Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Родові закінчення, визначення основи. Системне вивчення прикметників 1 групи. Узгоджене означення. Прикметники в грецькій мові (azygos).

2

7.

Іменники ІІІ відміни. Знаходження основи, типи, парадигми всіх родів типи відмінювання. Приголосний тип. Чоловічий рід. Винятки. Лексика. Сталі вирази.

2

8.

Мішаний тип.  Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Винятки щодо роду. Лексика. Сталі вирази.

2

9.

Голосний тип. Іменники  середнього роду. Винятки. Лексика. Сталі вирази

2

10.

Особливості відмінювання іменників грецького походження на “sis”, а також латинських слів типу febris і інші. Іменники ІІІ-ої грецької відміни. Особливості відмінювання деяких слів середнього роду на  - ma etc. Лексика. Сталі вирази.

3

11.

Прикметники ІІ групи. Лексика. Сталі вирази. Узгодження з іменниками І, ІІ, ІІІ відміни. Використання прикметників грецького походження в анатомічній термінології. Словотвір. Лексика. Сталі вирази.

3

12.

Система латинського дієслова. Граматичні категорії. Словникова форма. Словотвір. Система грецького дієслова. Терміноелементи, що походять від основ дієслів грецького походження. Лексика. Сталі вирази.

3

13.

Дієприкметники теперішнього часу активного стану. Лексика. Вживання в анатомічній термінології. Дієприкметники минулого часу пасивної форми. Лексика. Суфікси. Сталі вирази.

3

14.

Вивчення іменників IVV відміни. Винятки. Лексика. Сталі вирази. Утворення іменників четвертої відміни від основи супіна. Змістовий  контроль модуля.

2

15.

Ступені порівняння прикметників в медичній термінології. Система латинського прислівника. Ступені порівняння прислівників. Використання  грецьких префіксів у анатомічній термінології. Лексика. Сталі вирази.

2

16.

Система латинського займенника. Загальна характеристика числівників. Кількісні та порядкові числівники. Використання займенників і прийменників та числівників у ролі префіксів

2

17.

Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на хімічний склад препарату; анатомічного, фізіологічного і фармакологічного характеру.

1

18.

Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на терапевтичний ефект (анальгетики, антипіретики, спазмолітики, серцево-судинні, ферментні препарати).

1

19.

Загальна характеристика ботанічної номенклатури. Суфікси і фармацевтичні частотні відрізки, що вказують на алкалоїди і глікозиди. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на вітаміни; гормональні засоби; седативні засоби.

2

20.

Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів та сполук: назви кислот, солей, оксидів, основ, складних ефірів, номенклатура органічної хімії тощо.

2

21.

Дієслово в рецептурі. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану. Умовний спосіб в рецептурі в рецептурі.  Дієслово fio, fieri. Сталі рецептурні вирази з дієсловами. Рецепт. Структура рецепта. Граматична структура рецептурної фрази. Оформлення латинської частини рецепта. Моделі  рецептурних приписів: розгорнуті і скорочені приписи рецептів. 

1

22.

Латинська номенклатура лікарських форм. Додаткові написи в рецептах. Деякі відомості про займенники, що вживаються в рецептах. Скорочення в рецептах та читання скорочень. Виписування рецептів на тверді лікарські форми.

1

23.

Виписування рецептів на м'які лікарські форми.

2

24.

Виписування рецептів на рідкі лікарські форми. Узагальнення матеріалу самостійної роботи.

2

25.

Поняття «клінічний термін». Однослівні та багатослівні терміни. Структура термінів-композитів латинською та українською мовою.

2

26.

Словотвір. Латинські прийменники в ролі префіксів. Латинські числівники в ролі префіксів.

2

27.

Словотвір. Грецькі префікси. Грецькі числівники в ролі префіксів. Словотворення за допомогою суфіксів

2

28.

Аналіз термінів-композитів за заданими морфемами. Кінцеві терміноелементи. Частотні грецькі форманти у клінічній термінології.

2

29.

Аналіз термінів-композитів за заданими морфемами у терапії та діагностиці. Кінцеві терміноелементи.

2

30.

Аналіз термінів-композитів за заданими морфемами.

2

31.

Утворення термінів назв патологічних станів діагностики, характеристик обстеження хворого латинською та українською мовами.

3

32.

Переклад латинською мовою  діагнозів основних галузей медицини.

3

Підсумковий контроль

4

Всього

70

Перелік питань до підсумкового контролю

 

-            написання букв алфавіту;

-            передача дифтонгів;

-            передача грецьких диграфів;

-            буквосполучення;

-            читання лексичного матеріалу;

-            назвати кількість відмін в латинській мові;

-            визначення відміни;

-            знаходження основи;

-            словникова форма;

-            переклад латинською мовою двослівних анатомо-гістологічних термінів з лексикою різних відмін;

-            анатомо-гістологічні терміни на неузгоджене означення;

-            анатомо-гістологічні терміни на узгоджене означення;

-            структура термінів з неузгодженим і узгодженим означенням;

-            парадигма 1 відміни, родові закінчення. Винятки;

-            написати в словниковій формі 10 іменників І відміни, визначити їх основу, записати                 в Nom. sing., Gen.sing, Nom. i Gen. plur.;

-             прийменники in, sub, cum, ad з іменниками І відміни. Вирази з ними;

-            парадигма іменників ІІ відміни, родові закінчення, винятки;

-            утворення термінів по типу неузгодженого означення з іменниками І – ІІ відміни;

-            вирази з прийменниками ІI відміни – in, sub, cum, ad;

-            переклад латинською мовою дво- трьохслівних термінів з узгодженим і неузгодженим означенням;

-            прикметники 1 групи, родові закінчення, узгодження з іменниками І – ІІ відміни;

-            переклад латинською мовою анатомо – гістологічних термінів;

-            закінчення  Nom. sing., Gen.sing, Nom. i Gen. plur іменників і прикметників І – ІІ відміни;

-            визначення іменників ІІІ відміни, знаходження основи; поділ на типи, сталі вирази;

-            особливості закінчень приголосного типу. Сталі вирази;

-            особливості закінчень голосного типу. Сталі вирази;

-            особливості закінчень мішаного типу. Сталі вирази;

-            закінчення іменників чоловічого роду. Винятки. Вживання в термінах . Сталі вирази;

-            закінчення іменників жіночого роду. Винятки. Вживання в термінах . Сталі вирази;

-            закінчення іменників середнього роду. Винятки. Вживання в термінах . Сталі вирази;

-            іменники грецького походження середнього роду на “ma” , жіночого роду на “sis”. Вживання в термінах;

-            закінчення  Nom. sing., Gen.sing, Nom. i Gen. plur іменників і прикметників ІІІ відміни;

-            Прикметники ІІІ відміни. Узгодження з іменниками І – ІІІ відміни. Сталі вирази. Вживання в термінах;

-            дієприкметники теперішнього часу активної форми. Сталі вирази. Вживання в термінах;

-            іменники ІV – V відміни. Винятки. Сталі вирази. Вживання в термінах.

-            утворення наказового способу;

-            Ступені порівняння прикметників. Сталі вирази. Вживання в термінах.

-            утворення дійсного і умовного способу; дієслово fieri  в рецепті;

-            утворення назв кислот, солей, ефірів, складних ефірів;

-            фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів;

-            граматична структура рецептурної фрази;

-            правила виписування рецептів;

-            назва рослин в номенклатурі лікарської сировини;

-            структура рецепта;

-            додаткові написи в рецептах;

-            оформлення латинської частини рецепта на тверді лікарські форми;

-            оформлення латинської частини рецепта на м’які лікарські форми;

-            оформлення латинської частини рецепта на рідкі лікарські форми;

-            рецептурні скорочення;

-            знати лексику греко-латинських еквівалентів І – V відміни;

-            вміти аналізувати та конструювати терміни-композити за заданими інформативними морфемами та терміноелементами;

-            види клінічних термінів:

-            латинські прийменники в ролі префіксів;

-            грецькі префікси;

-            важливіші суфікси назв хвороб запального, незапального та пухлинного характеру;

-            переклад латинською мовою деяких діагнозів деяких розділів медицини: психологія, психіатрія та наркологія, терапія, хірургія та інші.