Вложения:
ФайлОписаниеРазмер файла:
Скачать этот файл (Тем план УМПС спеціальність Медицина мед ф-т №2.doc)«Українська мова (за професійним спрямуванням)»на 2017-2018 навчальний рік І курс, медичний факультет № 2, спеціальність 222 «Медицина»40 Кб
Скачать этот файл (Тем план УМПС спеціальність Стоматологія мед ф-т №2.doc)«Українська мова (за професійним спрямуванням)» на 2017-2018 навчальний рік І курс, медичний факультет № 2, спеціальність 221 «Стоматологія»38 Кб
Скачать этот файл (Теоретичні питання до ПМК_УМПС_мед.№2.doc)Теоретичні питання до ПМК_УМПС_мед.№2.doc 37 Кб

Теоретичні питання до підсумкового контролю

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

для студентів І курсу медичного факультету №2

спеціальність 222 «Медицина»

на 2018-2019 навчальний рік

(форма проведення — співбесіда)

 

1.     Природа і функції мови у суспільстві, її державотворча роль.

2.     Мова і мовлення. Культура усного і писемного мовлення.

3.     Мовленнєвий етикет — невід'ємний елемент культури мовлення лікаря.

4.     Українська мова – національна мова українського народу. Складові частини загальнонаціональної мови. Поняття літературної мови.

5.     Правовий статус української мови на сучасному етапі її розвитку.

6.     Поняття мовної норми. Типи мовних норм.

7.     Поняття про стиль та стилістичну норму. Мовний стиль як сукупність мовних засобів   вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.

8.     Класифікація стилів сучасної української мови, традиційний і сучасний підходи.

9.     Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

10.                        Науковий стиль мови: основна функція, мета, сфера використання, підстилі.

11.                        Офіційно-діловий стиль: основна функція, мета, сфера використання. Підстилі офіційно-ділового стилю та жанрові форми.

12.                        Словниковий склад мови. Класифікація української лексики за походженням і сферою вживання.

13.                        Професіоналізми, жаргонізми, номенклатурні назви.

14.                        Використання в практиці ділового спілкування фразеологізмів.

15.                        Функціонування  багатозначних слів, омонімів,  синонімів, антонімів.

16.                        Пароніми у фаховому мовленні.

17.                        Поняття «термін» і його ознаки, «терміносистема», «номенклатурна назва», «терміноелемент», «терміни-епоніми», «терміни-абревіатури».

18.    Термінологія фаху як система – загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціальна.

19.                        Медична термінологія: анатомічні,  клінічні, фармацевтичні терміни.

20.                        Словники як засіб збагачення словникового запасу і нормалізації мови майбутнього лікаря. Галузеві термінологічні словники.