Науковий гурток

«Наукові пошуки студентів у III тисячолітті: мовний, філософський та гуманітарний виміри»

 

Графік засідань секцій наукового гуртка

 

(засідання відбуваються один раз на місяць друга середа об 14.00)

 

 

1.     11 вересня 2019 р.

2.     9 жовтня 2019 р.

3.     13 листопада 2019 р.

4.     11 грудня 2019 р.

5.     08 січня 2020 р.

6.     12 лютого 2020 р.

7.      11 березня 2020 р.

8.     08 квітня 2020 р.

9.      13 травня 2020 р.

  

Основні напрямки роботи гуртка (секції):

1.     Історичний за темою: «Видатні медики України та їх внесок у галузь медицини».

(керівник доцент Печериця Т. В.)

Постійні члени гуртка:

1.     Баліцький О. І. МФ №2, ІІІ курс (гр. 3-3 м 17)

2.     Мешкова О. А. МФ №2, ІІІ курс (гр. 3-4 м 17)

3.     Ватанабе Акіра – ММФ, курс ІІІ

4.     Акінола Ібукунолува Самуел – ММФ, курс ІІІ

5.     Жаров Р. Е. МФ №2, ІІ курс (гр. 2-3м 18)

6.     Чернявська А. О. МФ №2, ІІ курс (гр. 2-3м 18)

7.     Котляр К. В. МФ №2, І курс (гр 1-1м 19)

2.     Філософський за темою: «Філософська антропологія».

 (керівник доцент Ігнатьев В. А.)

Постійні члени гуртка:

1.Бреус І. В. МФ №2, ІІ курс (гр. 2-3м 18)

2. Бевза І. В. МФ №2, І курс (гр. 1-1м 19)

3. Бойко В. С. МФ №2, І курс (гр. 1-1м 19)

4. Рябченко В. О. МФ №2, І курс (гр. 1-1м 19)

5. Паляниця М. С. МФ №2, І курс (гр. 1-1м 19)

6. Ласковська М. І. МФ №2, І курс (гр. 1-1м 19)

3.     Мовний за темою: «Медична термінологія»

(керівник викладач Білокінь Т. В.)

Постійні члени гуртка:

1. Аалам Мехфуз ММФ, ІІ курс (гр. 301а-М)

2.Пандіт Анкіта ММФ, ІІ курс (гр. 304а – М)

3.Рехан Садаф Хассан ММФ, ІІ курс (306а – М)

4. Гупта Срішті ММФ, ІІ курс (гр. 311а- М)

5. Раджендран Дхівіа ММФ, ІІ курс (313а – М)

6. Сабаба Фатіма Вероніка ММФ, ІІ курс (334а – М)

7. Бреус І. В. МФ №2, (гр. 2-3м 18)-(керівник викладач  Стецюк Р. .І)

8. Іщенко А.А. МФ №2, (гр. 4-3м16)-(керівник викладач  Стецюк Р. .І)

4.     Краєзнавчий за темою: «Історія становлення та розвитку медичних закладів м. Кропивницького»

(керівник викладач Сустрєтов А. С.)

Постійні члени гуртка:

1.Чернишова О. С. МФ №2, І курс (гр. 1-1м 19)

2.Бевза І. В. МФ №2, І курс (гр. 1-1м 19)

3. Носенко Д. П. МФ №2, І курс (гр. 1-1м 19)

4. Царюк А. О. МФ №2, ІІ курс (гр. 2-1м 18)

5. Неня В. Р. МФ №2, ІІ курс (гр. 2-2м 18)

6. Диченко А. О. МФ №2, ІІ курс (гр. 2-1м 18)

7. Голубовська О  О. МФ №2, ІІ курс (гр. 2-1м 18)

 

 

План роботи наукового гуртка кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №2

«Наукові пошуки студентів у III тисячолітті: мовний, філософський та гуманітарний виміри» на 2019 – 2020 н. р.

з/п

Назва науково-виховного заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Науково-теоретичний семінар «Українське військо: історія, сучасність, перспективи»

жовтень

2019 р.

Печериця Т. В., Ігнатьев В. А.,

Сустретов А. С.,

студенти МФ №2,  викладачі кафедри

2.

Заходи до відзначення Дня української писемності

листопад

2019 р.

Патлата А. В. студенти МФ №2 та ММФ,

викладачі кафедри

2.

Вечір-пам’яті ушанування померлих під час голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні

листопад

2019 р.

Сустретов А. С.,

Ігнатьев В. А.,

Печериця Т. В.,

студенти МФ №2 та ММФ,

викладачі кафедри

3.

Круглий стіл на тему: «Історія української державності»

лютий 2020 р.

Ігнатьев В. А.,

Печериця Т. В.,

студенти МФ №2 та ММФ,

викладачі кафедри

4.

Проведення І туру Всеукраїнської олімпіади (англійська мова)

лютий 2020 р.

викладачі кафедри: Сьомак А. В., Максимова О. П., Завітренко А. М.

студенти МФ №2

5.

Конкурс на кращу науково-дослідну роботу з теми «Події національно-визвольної революції 1918 – 1921 рр. на території Центральної України».

січень-лютий 2020 р.

Сустретов А. С.,

студенти МФ№2 та ММФ,

викладачі кафедри

6.

Заходи присвячені до Дня народження Т. Г. Шевченка

березень 2020р.

Стецюк Р. І.,

студенти МФ №2 та ММФ,

викладачі кафедри 

5.

Круглий стіл «Культурні звичаї та традиції країн студентів медичного факультету»

травень 2020 р.

Викладачі кафедри:

Сьомак А. В., Максимова О. П., Завітренко А. М., Азатьян В. І., Шульга Н. В.

студенти МФ №2 та ММФ

 

6.

Підготовка студентів до щорічної університетської науково-практичної конференції «Медицина ХХІ сторіччя» (м. Краматорськ)

квітень-травень 2020 р.

викладачі кафедри,

студенти МФ №2 та ММФ

 

7.

Організація походів студентів до культурно-освітніх закладів м. Кропивницький – театр, музеї, виставки тощо.

протягом року

викладачі кафедри,

студенти МФ №2 та ММФ

 

Завідувач кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №2

кандидат філологічних наук, доцент                                                         Р. І. Стецюк

Обговорено та погоджено на засіданні

кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №2

30.08.2019 р. протокол №1

 

Протокол №1

засідання науково гуртка

від 11.09.2019р.                                       присутні: 20 членів гуртка

Порядок денний:

1.     Про організаційні засади діяльності гуртка.

2.     Про створення нового секційного відділу – краєзнавчого.

3.     Про обрання активу наукового гуртка та керівників секцій.

4.     Про визначення тематичної спрямованості секційних відділів – історичного, філософського, мовного та краєзнавчого.

5.     Про підготовку до проведення науково-теоретичного семінару на тему: «Українське військо: історія, сучасність, перспективи».

 

СЛУХАЛИ:

Викладача Сустрєтова А. С. який запропонував та обґрунтував доцільність створення ще одного окремого нового секційного відділу наукового гуртка – краєзнавчого, за загальною тематикою – «Історія становлення та розвитку медичних закладів м. Кропивницького».

Доц. Печерицю Т. В. яка запропонувала проводити засідання наукового гуртка один раз на місяць в другу середу місяця о 14.00 і відповідно до цього скласти графік засідань наукового гуртка на 2019 – 2020 н. р. Окрім того, в своїй промові Печериця Т. В. запропонувала залишити керівниками секційних відділів: історичного – доц. Печерицю Т. В., філософського –доц. Ігнатьєва В. А., мовного обрати – викладача Білокінь Т. В. та затвердити нову загальну тематику секції «Мовна термінологія», а керівником нового напряму роботи гуртка – краєзнавчого обрати викладача Сустрєтова А. С. та затвердити за цією секцію загальну тематику: «Історія становлення та розвитку медичних закладів м. Кропивницького». Окремо, Печериця Т. В. проаналізувала хід підготовки до проведення 10 жовтня 2019 р. науково-теоретичного семінару на тему: «Українське військо: історія, сучасність, перспективи», зокрема, під час засідання було вирішено запросити на захід ветеранів АТО.

Студента Баліцького О. І. який запропонував обрати старостою наукового гуртка студентку Мешкову О. А. (гр. 3-3м 17), її заступником залишити студента Баліцького О. І. (гр. 3-3м 17), а секретарем призначити– Чернявську А. О. (гр. 2-3м 8),

Доц. Ігнатьева В. А. який як керівник філософського напрямку роботи гуртка запропонував залишити та затвердити за цією секцію загальну тематику: «Філософська антропологія».

Викладача Білокінь Т. В . яка як керівник мовного напрямку роботи гуртка запропонувала затвердити за цією секцією таку нову загальну тематику: «Медична термінологія»

Доц. Печерицю Т. В. яка як керівник історичного напрямку роботи гуртка запропонувала залишити та затвердити за цією секцією таку загальну тематику: «Видатні медики України та їх внесок у галузь медицини».

 

УХВАЛИЛИ:

1.     Засідання наукового гуртка проводити один раз на місяць в другу середу місяця об 14.00.

2.     Старостою наукового гуртка призначити Мешкову О. А. (гр. 3-3 м  17) її  заступником залишити студента Баліцького О. І. (гр. 3-3м 17), секретарем – Чернявську А. О. (гр. 2-3м 18),). Керівниками секційних відділів залишити : історичного – доц. Печерицю Т. В., філософського –доц. Ігнатьева В. А., мовного – доц. Стецюк Р. І., краєзнавчого призначити – Сустрєтова А. С.

3.     Затвердити наступну тематику діяльності секцій: історичної «Видатні медики України та їх внесок у галузь медицини», філософської –«Філософська антропологія», мовної – «Формування та розвиток української медичної термінології», краєзнавчої – «Історія становлення та розвитку медичних закладів м. Кропивницького».

4.     Продовжити роботу над науковими доповідями для участі 10 жовтня 2019 р. у науково-теоретичному семінарі на тему: «Українське військо: історія, сучасність, перспективи».

 

Секретар наукового гуртка                     Чернявська А. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №2

засідання науково гуртка

від 09.10.2019 р.                                      присутні: 19 членів гуртка

 

Порядок денний:

 

1. Про результати проведення 10 жовтня 2019 р. науково-теоретичного семінару на тему: «Українське військо: історія, сучасність, перспективи».

 2. Про підготовку до проведення 7 листопада 2019 р. заходів присвячених відзначенню Дня української писемності та мови.

3. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Доц. Ігнатьєва В. А. який проаналізував основні результати проведення 10 жовтня 20189р. науково-теоретичного семінару на тему: «Українське військо: історія, сучасність, перспективи». Зокрема, доц. Ігнатьєв В. А. зазначив, що в цьому році семінар пройшов більш активно й цікаво, а студенти отримали можливість поспілкуватися зі своїми колегами – медиками які виконували свої обов’язки в зоні АТО. Доц. Ігнатьев В. А. зазначив, що у цілому, науково-теоретичний семінар досяг своєї мети та сприяв поглибленню патріотичного виховання молоді університету.

 

Викладача Патлату А В. яка проаналізувала хід підготовки до проведення 7 листопада 2019 р. заходів присвячених відзначенню Дня української писемності та мови. Зокрема, було зазначено про широке залучення до активної участі у заходах студентів як МФ №2 так і ММФ.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію доц. Ігнатьєва В. А. прийняти до відома.

2. Продовжити роботу щодо підготовки до проведення заходів присвячених відзначенню Дня української писемності та мови.

 

 

 

Секретар наукового гуртка                              Чернявська А. О.