Стецюк Роксолана Іванівна, к.філ.н, доцент історія української літературної мови; актуальні проблеми лексикології та термінотворення сучасної української мови

 

 
 

Печериця Тетяна Вікторівна, к.іст.н, доцент – роль особистості в історії; питання краєзнавства

 

Ігнатьєв Віталій Аркадійович, к.філос.н., доцент – неокласична філософська парадигма; метантропологія; філософія релігії

 

 

 

Азатьян Вікторія Іванівна, к.пед.н. – професійне самовдосконалення майбутніх лікарів

 

Максимова Ольга Павлівна, к.пед.н. – підготовка до аналітичного мислення в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу

 

Сустрєтов Анатолій Станіславовичісторіографія розвитку української державності

 

 

 

Сьомак Аліна Володимирівнаформування соціальної відповідальності студентів ВНЗ

 

Шульга Наталія Володимирівнаправова культура майбутніх працівників медичної галузі

 

Патлата Ганна Вадимівна - використання інноваційних  технологій  та активних методів навчання при викладанні   латинської та німецької мов в умовах циклової системи навчання

 

Завітренко Артем Миколайович - лексико-семантичні особливості англомовного спортивного дискурсу.