Стецюк Роксолана Іванівна, к.філ.н, доцент історія української літературної мови; актуальні проблеми лексикології та термінотворення сучасної української мови

 

Гудима Ігор Петрович, д. філос.н., доцент - в галузі філософії релігії, взаємодії християнської теології з науковим пізнанням, філософії науки,   філософських проблем природознавства, логіки і методології наукового пізнання

 

Печериця Тетяна Вікторівна, к.іст.н, доцент – роль особистості в історії; питання краєзнавства

 

Ігнатьєв Віталій Аркадійович, к.філос.н., доцент – неокласична філософська парадигма; метантропологія; філософія релігії

 

Зеленко Інна Павлівна, к.ю.н., доцент - проблеми медичного права; законодавче забезпечення охорони здоров'я та правове регулювання надання медичної допомоги

 

Азатьян Вікторія Іванівна, к.пед.н. – професійне самовдосконалення майбутніх лікарів

 

Максимова Ольга Павлівна, к.пед.н. – підготовка до аналітичного мислення в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу

 

Сустрєтов Анатолій Станіславовичісторіографія розвитку української державності

 

Демченко Наталя Миколаівнамовна культура майбутніх лікарів

 

Сьомак Аліна Володимирівнаформування соціальної відповідальності студентів ВНЗ

 

Шульга Наталія Володимирівнаправова культура майбутніх працівників медичної галузі

 

Патлата Ганна Вадимівна - використання інноваційних  технологій  та активних методів навчання при викладанні   латинської та німецької мов в умовах циклової системи навчання

 

Завітренко Артем Миколайович - 

 

Прибора Роман Івановичвикористання IT-технологій під час навчання англійської мови