Стецюк Роксолана Іванівна, к.філ.н, доцент історія української літературної мови; актуальні проблеми лексикології та термінотворення сучасної української мови

 

Печериця Тетяна Вікторівна, к.іст.н, доцент – роль особистості в історії; питання краєзнавства

 

Ігнатьєв Віталій Аркадійович, к.філос.н., доцент – неокласична філософська парадигма; метантропологія; філософія релігії

 

Ріжняк Оксана Леонідівна, к. філ.н., доцент – історія російської літературної мови; методика викладання латинської мови

 

Соколовська Олена Миколаївна, к.філ.н. – актуальні проблеми граматики української та англійської мов

 

Торбенко Ірина Олексіївна, к.пед.н.  – формування соціально-професійної позиції майбутніх фахівців; професійне вдосконалення викладачів мовних дисциплін

 

Азатьян Вікторія Іванівна, к.пед.н. – професійне самовдосконалення майбутніх лікарів

 

Москаленко Олена Миколаївна, к.пед.н. – історія зарубіжної педагогіки

 

Рубан Олександр Миколайович, к.філос.н. – проблема унікальності особистості

 

Максимова Ольга Павлівна, к.пед.н. – підготовка до аналітичного мислення в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу

 

Сустрєтов Анатолій Станіславовичісторіографія розвитку української державності

 

Демченко Наталя Миколаівнамовна культура майбутніх лікарів

 

Сьомак Аліна Володимирівнаформування соціальної відповідальності студентів ВНЗ

 

Левченко Оксана Олександрівнаукраїнська література початку ХХ століття

 

Малюк Вікторія Вікторівна – сучасні методи викладання української мови як іноземної \

 

Шульга Наталія Володимирівнаправова культура майбутніх працівників медичної галузі

 

Васютинська Єлена Артурівнасучасні методи навчання іноземних мов професійного спрямування; використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов

 

Патлата Ганна Вадимівна - використання інноваційних  технологій  та активних методів навчання при викладанні   латинської та німецької мов в умовах циклової системи навчання

 

Білокінь Тетяна Володимирівна – лексичний підхід у викладанні англійської мови; порівняльне літературознавство

 

Шевченко Ірина Сергіївна – особливості викладання фонетики української мови іноземним студентам

 

Прибора Роман Івановичвикористання IT-технологій під час навчання англійської мови